Enligt Riksförbundet Attentions årliga enkät kring oro inför skolstart har tre av fyra barn haft någon typ av skolfrånvaro kopplat till sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF). Fyra av tio har haft en frånvaro som sträcker sig mellan några gånger varje vecka till helt frånvarande hela förra läsåret.

Siffrorna är skrämmande men inte förvånande. Attentions olika undersökningar har visat liknande mönster i flera år. En stor majoritet av elever som idag som befinner sig i skolfrånvaro beskriver den fysiska skolmiljön och brist på anpassningar som orsak till att de mår dåligt. Många beskriver också att de saknar någon vuxen som de litar på och som förstår en och att de inte får rätt stöd.

Barn och unga ska inte behöva gå miste om sin utbildning eller sakna ett socialt sammanhang på grund av sin funktionsnedsättning. Det är ni politiker som är ytterst ansvariga för skolan. Ni har både ett ansvar och en möjlighet att faktiskt förändra liv.

Ni måste tillsammans med skolhuvudmän och skolledning ge elevhälsan tillräckliga resurser att arbeta förebyggande för att stötta eleven i tid. Vi vill se att alla skolor har en plan för att förebygga skolfrånvaro och en plan för hur eleven ska komma tillbaka om den redan befinner sig i frånvaro. Satsa på resurser i form av trygga vuxna med god kunskap som kan stötta kring både den fysiska och sociala miljön. Ge alla barn möjlighet att må bra i skolan.

Läs årets skolrapport här

 

Anki Sandberg,
ordförande Riksförbundet Attention»

Jessica Stigsdotter Axberg
ordförande Attention Håbo»


Vi på MrsHyper har skrivit mycket om det här i våra nyhetsbrev – prenumerera gärna så att du inte missar något.

Pin It on Pinterest

Share This