Om en flicka med adhd inte beter sig som en pojke med adhd brukar det bli svårare att få hjälp. Oftast ser inte skolan problemen för det ser annorlunda ut på de flesta flickor.

De tre största problemen med att upptäcka adhd hos flickor (som inte beter sig som killar med adhd):

Debut innan 7 års ålder 
Många flickor klarar av att härma sin omgivning så att symtomen inte upptäcks. Flickor har alltså lättare att härma den sociala koden där de befinner sig. Det betyder inte att de förstår den sociala koden. Ju äldre de blir desto svårare blir det att hänga med i det sociala samspelet och kraven i skolan höjs sakta år för år. I nya DSM5 så har man ändrat kravet på att debutsymtomen ska synas före 12 års ålder, förut var det 7 år.

Kriterier satta efter pojkar 6-11 år
Face it, flickor och pojkar är olika. Så då vore det väl konstigt om inte även symtomen såg olika ut. Samma problem men olika symtom. Det behövs mycket mer forskning här. Tipsa mig gärna.

Beteendet skall finnas i två olika miljöer
De flesta, inte alla, klarar av att stålsätta sig i skolan, men har ingen ork kvar när de kommer hem. De håller ut i skolan och bryter ihop när de kommer hem. Hemma blir det istället många onödiga konflikter och självbilden av att misslyckas växer sig starkare år efter år.

Källa: Svenny Kopps forskning, Kathleen G Nadeau (Flickor med AD/HD 2002och egna funderingar.

Pin It on Pinterest

Share This