20-ADHD-ThingsToKnow1. Tänker utanför boxen. Ser nya lösningar.
2. Hyperfokus under roliga aktiviteter.
3. Aktiva, finns bara PÅ eller AV.
4. Lyssnar, men tar inte in allt som sägs.
5. Enormt flöde av nya lösningar kan hindra fokus.
6. Lättdistraherade av omgivningen.
7. Även hyperaktiva kan vara blyga.
8. Koncentrationsproblem under känslostormar.
9. Svårt att avsluta roliga aktiviteter även när man är trött.
10. Känslostarka. Kan ha oproportionerligt starka känslor i förhållande till situationen.
11. Snabbtänkta. Pratar fortare än tanken.
12. Intuitiva. Ser bortom ytan.
13. Rastlösa med stort behov av rörelse.
14. Fysisk känslighet. Mat har oändligt olika strukturer.
15. Ordning i röran. Kungar över pappershögarna.
16. Ständiga rörelser är lugnande och skapar klarhet i tankarna.
17. Enkla uppgifter kan bli tråkiga då man ser nya lösningar överallt.
18. Lättare att komma ihåg saker som man kan se.
19. Hyperpassionerade i själ och hjärta.
20. Varför göra en sak i taget när man kan göra flera?

Pin It on Pinterest

Share This