När min son fick sin ADHD-diagnos hade jag behövt

  1. Förståelse att detta inte är brist på föräldraskap, dvs en uppfostringsproblematik.
  2. Förståelse från skolan.
  3. Tips och råd hur man kan göra hemma, på skolan, på fritids.
  4. Tips på bemötanden till andra föräldrar.
  5. Att omgivningen vågade ställa frågor. Det är okej att inte veta något och ställa sk dumma frågor.
  6. Förståelse för att det inte finns en one-size-fits-all-lösning. ADHD är olika för alla.
  7. Att någon frågade mig vad jag behövde. Hur jag mådde.
  8. Kunskap om att KMR och Scientologerna skriver sjukt mycket felaktigt om adhd.
  9. Jag behövde förstå att mina vänner och omgivningen inte kan förstå allt. Jag behöver inte frälsa dem alla.

Ett litet tips till dig som i din tur vill tipsa din kompis om tips, råd och/eller skrämselpropaganda om adhd som du ser på sociala medier, var lite försiktig. Det finns väldigt mycket felaktig ”fakta” där ute …

Med vänliga hyperhälsningar
MrsHyper

/Jessica Stigsdotter Axberg

Pin It on Pinterest

Share This