Pressmeddelande från Socialstyrelsen som kanske förklarar regeringens krafttag mot beviljad LSS, läs hela här»

Jag läser:

…”Mellan 2015 och 2016 ökade kostnaden för kommunalt beslutad personlig assistans med 11 procent, cirka 1 miljard kronor. Sedan 2007 har kommunernas insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ökat med 9 procent. Samtidigt har insatserna enligt socialtjänstlagen, SoL, ökat med 35 procent.”…

mer ser längst ned på sidan:

Ytterligare slutsatser i rapporten:

  • Andelen kvinnor med LSS-insats är fortfarande lägre än andelen män, 41 procent. Könsskillnaden är störst bland de yngre. I åldersgruppen 0-12 år var endast 32 procent av LSS-insatserna beviljade till flickor.

 

Hur kan det vara så här? Varför får inte flickor, tjejer, kvinnor lika mycket hjälp?
Varför ställs det högre krav på oss kvinnor? För jag kan inte tänka mig att det kan bero på något annat.
Vad skulle det vara i så fall?

/Med vänliga hyperhälsningar
Jessica Stigsdotter Axberg

 

I år vill jag öka förståelse för flickor med adhd – hjälp mig gärna att sprida mina föreläsningar
19/3 – Norrköping,
12/4 Västerås,
16/4 Stockholm,
8/5 Göteborg – länk till att boka biljetter här »

 

Pin It on Pinterest

Share This