Igår kväll (12/3-2015) delades Psykiatrifondens stora pris mot fördomar ut.  Det gäller alla (H)järnkollsambassadörer i Sverige, här följer motiveringen:
”För att genom sitt engagemang som personer med egen erfarenhet eller med erfarenhet av att vara anhöriga ha bidragit till att minska stigma och diskriminering vid psykisk sjukdom. (H)järnkollambassadörerna har även bidragit till flertalet utvecklingsprojekt, bland annat ”Bättre vård, mindre tvång”, ”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre” samt till kvalitetsregister.
Ambassadörerna har genom sitt arbete i offentligheten med mod och engagemang bidragit till att ge frågor om psykisk sjukdom ett ansikte och på så sätt ökat öppenheten och samtalen om psykisk ohälsa.”

»Tidigare (2014) har vi ambassadörer också fått ”Årets ljus” av Riksförbundet Attention.»

»BOKA EN AMBASSADÖR»
»LÄS MER OM (H)JÄRNKOLL»
»(H)JÄRNKOLL FACEBOOK»
»(H)JÄRNKOLL UPPSALA FACEBOOK»

Pin It on Pinterest

Share This