Nedan har vi listat några tankar vi fått in genom sociala medier från föräldrar angående skolstarten:

 • Är barnet är tillräckligt återhämtat och utvilat för att orka med skolan som snart börjar igen?
 • Kommer barnet få förståelse och rätt stöd så att hon klarar av skolarbetet utan att bränna ut sig direkt igen?
 • Kommer alla lärare hon känner vara kvar eller behöver dottern bränna all energi på relationsskapande på bekostnad av studierna?
 • Kommer hon någonsin få rättvisande betyg?
 • Kommer hon att orka?
 • Kommer jag orka med alla mail och samtal man måste göra får att barnet ska få bäst förutsättningar?
 • Kommer de få det stöd de har behov av?`
 • Kommer hon att orka med det sociala och utanförskapen ännu en gång?
 • Kommer han komma iväg till skolan, och om han väl där får något gjort?
 • Varför kan vi föräldrar inte få en kort uppdatering dagligen om ifall han varit där och hur dagen varit och att lärarna lär sig mer om hans styrkor?
 • Varför kan vi inte få bli kallade till ett möte med lärarna innan terminstart för att lugna barnet?
 • Varför kan inte vanliga skolor lära sig och ta efter skolor som är AST-anpassade, som t ex: gemensamma promenader till lunch första tiden, en matsal med särskilda platser, inte för många klassrumsbyten och äldre elever som kan vara mentorer åt de yngre …?
 • Varför kan vi inte få info från skolorna innan terminstart, som t ex: schema, personalförändringar, bekräftelse på att nya lärare fått en bar överlämning om eleven
 • Varför kan inte även vaktmästare, kökspersonal mm också få fortbildning om NPF? De möter ju också eleverna.

Glöm inte bort hur viktig du är som lärare – hejja dig!

/Malin och Jessica

Pin It on Pinterest

Share This