Pressmeddelande från FörsäkringskassanStockholm 17 februari 2015

Försäkringskassan lovar personer med funktionsnedsättning en enklare vardag
Nu minskar Försäkringskassan krånglet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Deras vardag ska bli tryggare och enklare, det lovar myndigheten i sex löften som ska infrias med början under år 2015.

I Sverige finns det cirka 145 500 personer med en funktionsnedsättning och som har ersättning från Försäkringskassan. Det är unga, gamla, förvärvsarbetande, studerande, föräldrar och barn som behöver hjälp av myndigheten för att få vardagen att fungera.

Försäkringskassan har frågat personerna och deras anhöriga, liksom organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning, vad de vill och önskar att myndigheten ska förändra för att bättre motsvara de behov som finns.”

I det stora innebär det att:
• KONTAKTPERSON: En kontaktperson hos Försäkringskassan för alla ärenden
FÖRÄLDRASTÖD: Stöd till föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning
FÖRENKLING: Förenklade och samordnade uppföljningar
SNABBARE BESKED: Kortare väntetider på beslut
• INDIVIDUELL FRAMTIDSPLAN: En egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet och har aktivitetsersättning för förlängd skolgång
DIGITALISERING: Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

Läs mer om varje punkt hos Försäkringskassan genom att klicka här»

Pin It on Pinterest

Share This