För vuxna:
Du behöver utbilda dig om vad adhd innebär för just dig eftersom adhd är så olika från person till person. Läs mer på Kunskapsguiden här»

1)
Be om att få komma med i en adhd-grupp, för de som fått egen diagnos.

2) Tag kontakt med Försäkringskassan, de har numera en guide för de med funktionsnedsättning»

3) Om du får medicin, be om att få all information om vad det innebär. Tycker du att det känns obehagligt med medicin så kanske mer fakta kan hjälpa dig. Läkemedelsbehandling enligt Socialstyrelsen»

4) Be om en lista på böcker att få läsa, här följer några få första-tips från mig:
Flickor med ADHD. Egen anmärkning – bra även för vuxna flickor: )
Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och adhd.  (slutsåld)
ADHD/ADD som vuxen: så lyfter du fram dina styrkor
ADHD – Att leva utan bromsar: En praktisk vägledning.

5) Alternativa behandlingar:
– Psykopedagogik
– Psykologiskt stöd
– Kognitivt stöd som hjälpmedel
– Psykosocialt stöd
– KBT
– Mindfulness

6) Hjälpmedel – läs ex på Kunskapsguiden, det finns massor av andra sidor Iris Hjälpmedel är också ett exempel.
– bolltäcke/kedjetäcke
– smartphones
– listor/scheman
– minnen
– klockor/timers/spisvakter
– ljudstöd/talsyntes
– bildtavlor
– skanners…osv

7) Stödinsatser från hälso- och sjukvård. Kan vara öppenvårdsmottagningar som erbjuder stöd och behandling. Ibland kan även vuxenhabiliteringen vara inkopplad.

8) Anhörigstöd – det kan se olika ut i varje kommun var man får hjälpen ifrån – kolla med din kommun vad som gäller. 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. I kommunens ansvar ingår att upprätta planer för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet.

Exempel på stöd till anhöriga och familjer
– Information om möjligheter och villkor för att få stöd.
– Information om den närståendes sjukdom, funktionsnedsättning, prognos och möjligheter till stöd.
– Enskilda samtal och samtal i grupp.
– Utbildning, hjälpmedel.
– Hjälp i hemmet eller i boende.
– Avlösning i olika former.
– Ekonomisk ersättning.

9) Försäkringar – tag kontakt med ditt försäkringsbolag och kolla om de betalar ut ett belopp för om man fått ADHD.

10) Du har rätt till en SIP (Samordnad Individuell Plan) som är samordning av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kommuner och landsting ska gemensamt upprätta en SIP, när en person behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Jag fortsätter på denna lista när jag kommer på mer – tipsa mig gärna så att vi får en fulladdad lista. Bra för alla!
/MrsHyper

Pin It on Pinterest

Share This