Många missar det här. Att man kan vara särbegåvad OCH ha en NPF-diagnos.

Kortfattat betyder det att du har en särbegåvning som gör det lätt för dig i viss mån men din diagnos ställer till det för dig och gör det svårt för dig.  Begåvning kan dölja ett funktionshinder och ett funktionshinder kan på samma sätt dölja en begåvning. Vi behöver bli bättre på att se och fånga upp de unga så att de inte ger upp i skolan. Lyssna på Mona Liljedahl (leg. gymnasielärare, speciallärare, föreläsare) när hon berättar om 2E – Twice Exceptional och vad man behöver veta som pedagog. Lysande!

/MrsHyper

Prenumeration på nyhetsbrev

Fyll i nedanstående så skickar jag ut en påminnelse då och då!
Vänliga hyperhälsningar / MrsHyper

Vänligen vänta...

Tack för att du vill prenumerera!

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.