Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. Nio av tio av UICs alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden. Dessutom har UIC utnämnts till världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag utvecklas.

Förra året deltog jag i deras affärsutvecklingsprogram som hette UIC Business Lab. Och nu är jag med i deras årsredovisning. Såååå kul! Läs hela intervjun här, sid 44 »

…”Under 2014 genomförde UIC affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab i Håbo där företrädesvis kvinnor på ledande positioner fick stöd i arbetet med att utveckla sina företagsstrategier och stärka sina affärskunskaper. Jessica var en av de företagare som antogs till programmet, som genomfördes i samarbete med Håbo Marknads AB och som delfinansierades genom Tillväxtverkets projekt Främja kvinnors företagande och Regionförbundet Uppsala län.”…

 

Pin It on Pinterest

Share This