Attention Hisingen-Kungälv är projektägare till Nätkoll som är ett treårigt Arvsfondsprojekt.
Idén väcktes när det kom till lokalföreningen kännedom att det bland deras medlemmar fanns unga som råkade illa ut på nätet och att föräldrar önskade verktyg för att kunna förhindra detta.
Nätkoll vill öka tryggheten på nätet, för unga med NPF men också för vuxna som möter dem.
Nätkoll vill visa på nätets positiva möjligheter, men också på riskerna.
Läs mer om hela projektet här »

Se dem alla och prata med din partner.
Visa dem för barnen, både små och större.
Är du lärare visa dem i skolan och prata om dem.
Det här är så viktigt!

Med vänliga hyperhälsningar

MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Pin It on Pinterest

Share This