MrsHypers nästa bok, skriven av Malin Roca Ahlgren, handlar om ett barn som insjuknar i IBD.

MrsHyper ger ut böcker om funktionsvariationer som adhd och autism samt sjukdomar som till exempel psoriasis artrit och utmattningssyndrom. Nu i dagarna släpper MrsHyper ännu en bok om en sjukdom – IBD. Boken är skriven av Malin Roca Ahlgren som tidigare släppt ett par böcker på MrsHyper.

Att känna sig utanför är väldigt lätt när man inte orkar gå till skolan eller orkar vara med på fritidsaktiviteter.
Att känna sig annorlunda är väldigt lätt när man inte kan fungera som de flesta andra fastän man vill. Då är det viktigt att omgivningen är öppen och tolerant. Det kan den bli med kunskap. Så säger Malin om sitt författarskap och om många av de böcker hon skrivit.

-Jag blir så frustrerad när barn mår dåligt eller insjuknar. Jag vill bara hjälpa dem genom att få dem att må bättre, att få dem att känna sig okej, accepterade och bekräftade. Det är så viktigt att stå där bredvid barnen som drabbas av olika diagnoser eller hälsotillstånd och fånga upp dem direkt.
Och gå bredvid med fanan högt för att sprida kunskap och acceptans i deras vardag.
Att som barn insjukna i en kronisk sjukdom är omvälvande och frustrerande för man förstår inte varför det händer. Att då få en bra förklaring på ett enkelt och tydligt sätt genom en skönlitterär figur ger igenkänning och bekräftelse. Det skapar förståelse hos barnet och dess omgivning. Jag vill att barnen ska känna att de inte är ensamma och att de med enkla medel kan berätta om sitt tillstånd utan att behöva berätta det själva, genom att be deras omgivning att läsa boken ”Lucas är inte i skolan”, berättar Malin.

Boken är indelad i 21 kapitel. Varje kapitel har en illustration. I boken får man veta vad sjukdomen är, vad den beror på och innebär, hur det går till på sjukhuset och hur vardagen kan se ut för barnet och familjen.

-Min önskan är att barnen ska bli hjälpta genom att använda boken som ett verktyg för att deras vardag ska bli lättare vad gäller skola, kompisar och släktingar, tillägger Malin.

Boken kommer att finnas att beställa på nätbokhandeln, hos MrsHyper, hos författaren. Den kommer även att finnas bland annat på sjukhusbibliotek, i väntrummen på sjukhus och hos föreningar.
Boken är granskad av specialistsjuksköterskor, forskare och läkare samt personer som själva har IBD. Nedan följer deras kommentarer av innehållet.

/Malin Roca Ahlgren,
författare på www.malinrocaahlgren.com och @mrawords.

Pin It on Pinterest

Share This