Jag blir lite trött….Om passiv rökning verkligen var en orsak till ADHD så borde väl i stort sett alla barn födda från 1960 till 1970-talet ha ADHD? Och i så fall borde inte deras barn ha ADHD. Eftersom den generationen inte haft samma rökvanor som sina föräldrar. Eller tänker jag fel nu? Jag tror inte att passiv rökning är rätt på något sätt. Jag tror att det bidrar med en hel del sjukdomar.

Jag vill verkligen att vi ska forska på vad ADHD beror på mer än att det är ärftligt. Om det finns svar är det klart att jag vill veta, men varför måste dessa viktiga debatter handla om så mycket skräp? Jag blir verkligen trött!

Svd: Passiv rökning kan ge barn adhd

lakartidningen…”När vi i stället analyserade sambandet mellan rökning under graviditeten i all­mänhet och ADHD-medicinering fann vi starka samband, med oddskvoterna (justerade för bl a ålder och kön) för motsvarande rökvanor 2,86 (2,66–3,07) respektive 2,13 (2,00–2,27). And­ra faktorer än exponering för rökning tycks alltså förklara den största delen av sambandet mellan moderns rökning under graviditeten och risken att barnet ska utveckla ADHD….
Lindblad F, et al. Nicotine & Tobacco. 2010.
doi: 10.1093/ntr/ntq017″… Läs mer i Läkartidningen här»

 

Läs mer om vad forskarna på Karolinska Institutet tycker, klicka på bilden.
KIND - Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar
…”– Nya resultat, som måste bekräftas i fler studier, indikerar att kopplingen mellan mammans rökning och adhd hos barnen förklaras av en gemensam bakomliggande orsak och inte rökningen i sig. Det verkar som att det finns genetiska faktorer som ökar risken både för mammans rökning och för adhd hos barnen, säger han.”…

Pin It on Pinterest

Share This