Om allt det här stämmer är det oerhört viktigt! Har du råkat ut för denna person som behandlare på psykiatrin i Enköping så har du rätt till nytt stöd. Och du ska veta att du inte gjort något fel. Ingenting.

…”Psykiatern Ola Gefvert har systematiskt bemött sina patienter så illa att det inneburit en fara för patientsäkerheten. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO)…
Grovt oskicklig. I rapporten som skickats till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), påpekar IVO att det är: ”synnerligen anmärkningsvärt och allvarligt att Ola Gefvert, inte ens i efterhand, förefaller att förstå den kritik som tillsynsmyndigheten riktat mot honom under lång tid i olika ärenden”. Sammantaget menar IVO att kritiken är av sådan karaktär och omfattning att det är bevisat att psykiatrikern Ola Gefvert varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning och därför ska legitimationen återkallas.”…

Läs hela artikeln om Ola Gefvert här»
Läs bakgrunden här»

Tagged with →  

Prenumeration på nyhetsbrev

Fyll i nedanstående så skickar jag ut en påminnelse då och då!
Vänliga hyperhälsningar / MrsHyper

Vänligen vänta...

Tack för att du vill prenumerera!

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.