Så här pratar du med barnen:

1. Ta barnets rädsla på allvar. Lyssna på barnets frågor. Låt barnet sätta ord på sin oro. De kan ha en helt annan bild av det som sker i Ukraina än vad vi vuxna har.
2. Svara lugnt och var konkret. Gå inte in på detaljer om barnet inte frågar. Kom ihåg att skilja på dina och barnets känslor. Överför inte din egen oro på barnet.
3. Säg saker som ger barnet hopp. Försök förmedla att det är vi vuxna som har ansvar att hitta lösningar. Förklara att många i världen arbetar just nu för att få ett slut på kriget. Säg att vuxna experter inte är oroliga för att det ska bli krig i Sverige.
4. Försök att ta en paus från nyhetsrapporteringar. Undvik vuxendiskussioner om konflikten i Ukraina.
5. Be barnet att vara försiktigt med vad det ser och hör på sociala medier. Förklara att det lätt sprids falsk information på sociala medier. Säg till barnet att fråga en vuxen i närheten om det undrar om något stämmer.
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/psykolog-sa-pratar-du-med-barn-om-ukraina/

På engelska:
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/psykolog-sa-pratar-du-med-barn-om-ukraina/talk-to-children-about-ukraine/


Akuta behov

Konflikten i Ukraina startade 2014 och sedan dess har hundratusentals barn varit i behov av humanitärt stöd. Nu är flera miljoner barn i fara och många barn är på flykt i minusgrader. Oavsett om du är företagare, privatperson, med eller utan egna ekonomiska resurser, finns det alternativ som passar alla.

De är i akut behov av:
• Tak, sovplatser
• Mat
• Vatten
• Kläder, filtar
• Hygienartiklar, blöjor
• Medicin
• Stöd för oro, stress och trauma
• Leksaker
• Pengar


Några få kronor kan göra underverk för barn. Nedan stolpar vi exempel.
Här kan du som privatperson ge ditt bidrag med swish – Rädda barnen»

• 572 kronor kan räcka till mat i tre veckor för en tvåbarnsfamilj på flykt
• 290 kronor kan räcka till psykosocialt stöd till ett barn som tvingas uppleva krig
• 159 kronor kan ge hygienprodukter som räcker åt en familj i två veckor
• 64 kronor kan räcka till en filt som värmer i vinterkylan


Har du ett företag och vill hjälpa till?
Bli vänföretag eller ge valfri gåva. Läs mer här:
https://www.raddabarnen.se/foretag/foretagsgava-valgorenhet/

Har du ingen ekonomisk möjlighet att bidra men vill hjälpa till ändå?
Bli volontär och hjälp barn när de behöver det mest.
https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/bli-volontar/

Här kan du hitta din lokalförening:
https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/var-frivilligverksamhet-i-sverige/

Funderar du på att bli medlem men vill veta mer? Läs denna folder:
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/medlem–volontar/medlemsfoldern_rb_medlem_12sida5_v2_k5.pdf


Om Rädda Barnen
Sedan 1919 kämpar Rädda Barnen för barns rättigheter och för att förändra vuxnas attityder och beteenden mot barn. De är världens största självständiga barnrättsorganisation.

Med Barnkonventionen som grund arbetar de för barns rättigheter, med de 4 grundprinciperna»
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

/Malin och Jessica

Pin It on Pinterest

Share This