…”En likvärdig skola är idealet och verkar vara… att fösa in alla ungar i samma mall, samma tempo och på samma intellektuella nivå. Alla tar skada, inte minst de som inte platsar i medelnivågruppen, antingen för att de behöver längre tid på sig eller för att de behöver svårare uppgifter och mer stimulans. Låt eleverna vara precis så olika de är och låt det ta plats. Att ignorera och förbjuda olikhet straffar och dömer dem som inte passar in i mallen.”…  Läs artikeln om särbegåvade barn i SVD här»

Mina tankar om detta
Hur gör man för att barn inte ska känna sig dåliga om de inte placeras i högsta nivån?
Hur kan vi vuxna hjälpa barn att stötta dem där de är, istället för att vara rädda för de olika inlärningsgrupperna som finns.
Jag tänker inte begåvad eller obegåvad, dum eller smart. Jag tänker att vi har olika sätt att lära oss på. Hörsel, syn, egna böcker, läsa, lyssna, göra, testa, upprepa…
Oavsett om vi har adhd, asperger, tourette eller liknande npf-uppsättningar.

Olika inlärningsstilar – du kanske känner igen dig i flera av grupperna.

Visuella sättet – om du lär dig genom visuella intryck:
• viktigt att du ser det läraren pratar om i bilder, text, eller filmer. För att du ska lära dig och komma håg vad läraren sagt på lektionen är tankekartor, bilder och anteckningar viktiga.

Audiella sättet – om du lär dig genom audiella intryck:
• viktigt att läraren förklarar texter och bilder som visas under lektionen.
• att ställa frågor och få höra svaren.
För dig är det jobbigt om läraren visar en bild och säger att den får tala för sig själv eller ber dig läsa dig till svaren istället för att fråga.
TIPS!  • spela in läraren under lektionen eller när du själv läser in texten ur böckerna, och sedan lyssna på dina inspelningar när du vill.

Kinetiska och taktila sättet
• viktigt att du får uppleva det läraren berättar om fysiskt (taktila) eller känslomässigt (kinetiska). Denna grupp kan ibland ha svårt att lära sig teoretiska kunskaper som inte går att uppleva, men är däremot en fena på att lära sig saker genom praktiska övningar.
Nyckelordet är att lära genom att göra och uppleva och delta fysiskt och känslomässigt i det.

Viktigt att ta med olika sätt att lära sig för att variera undervisningen och ge alla en chans att lära sig på just sitt sätt.

Källa: Riksintag.se 

Pin It on Pinterest

Share This