Karin Boberg är numera SO-lärare, bloggare på tidningen Skolvärlden och skolambassadör för EU, efter att ha arbetat med att föreläsa för lärarstudenter och nyexaminerade lärare och som skolledare. På hennes blogg skriver hon bland annat om olika anpassningar och de små detaljerna som får undervisningen att flyta.

MrsHyper följer hennes blogg, som så många andra och har snappat upp att hon inför en ny termin funderar på och vill ha svar på följande inför terminstart:
• Vilka är eleverna egentligen som jag kommer att möta?
• Vad betyder egentligen orden som sas på överlämningen?
• Hur väl stämmer överlämningen överens med mina tidigare erfarenheter av elever och klassrumssituationer.
• Hur ska eleverna begära ordet?
• Hur ska eleverna sitta?
• Vilka rutiner ska vi ha när arbetspasset börjar och när arbetspasset slutar?
• Vilka behov har de?
• Vilka styrkor har dina elever?
• Vad har de med sig sedan tidigare i form av kunskap och skolerfarenhet?

Vi på MrsHyper har läst några av Karins tips och tankar:
• Gör övningar där du får höra elevers tankar.
• Försök identifiera de elever där det är viktigt att du snabbt får en relation även till hemmet. Sträva efter att första kontakten med hemmet ska vara ett möte där ni får hälsa och lära känna varandra.
• Ge alla tillgång till material med möjlighet till olika studievariation för att underlätta för både lärare och elever.
• Fundera över vad läxans funktion egentligen är:
”Läxan försvinner ner i en av 30 olika ryggsäckar. Någon glöms på hyllan, någon glöms i hemmet, en tredje glöms hos pappa för det byts till mammavecka och den fjärde görs som det först var tänkt. Vem har gjort läxan egentligen? Är det barnet själv? Är det ett nitiskt storasyskon? Eller är det dikterat av farmor som så gärna vill hjälpa? Sedan finns det barn som, i hemmet, får möjlighet att göra läxan och de som inte har det. Om jag inte lyckas göra läxan eller helt enkelt inte har förutsättningar till det – blir jag då en sämre elev trots att jag faktiskt lyckas riktigt bra med mitt skolarbete under skoldagen? Vilken självkänsla får den eleven ta med sig till skolan när läxan inte blivit gjord för att det helt enkelt inte gått?”

Slutligen tar vi med oss några kloka tankar vi hittat på hennes blogg:
Det finns elever som älskar skolan, de som har allt, de som vill, de som får allt…
Och det finns de som har ångest,
de som har ingenting,
de som tappat gnistan och
de som har en vuxen som helt enkelt slutat bry sig.
De vuxna i skolan är där och ger dem struktur, rutiner och trygghet.

Heja Karin 😀

Pin It on Pinterest

Share This