Hjärnan är ju helt fantastisk. Och alla som forskar. Och vi människor som går omkring med dem.
Nedan har jag översatt engelska texter om den upptäckt som nu snurrar på internet. Jag undrar vad det kan ha för påverkan även för Neuro Psykiatriska Funktionsnedsättningar som tex Autism och ADHD? Och då tänker jag framförallt på de exempel på personer där tex klassiska adhd-mediciner inte fungerar, inte hjälper, kan det vara så att det behövs andra mediciner eller andra typer av behandlingar? Finns det framtida behandlingar inom immunförsvarets sfär som kommer att dämpa eller kanske avlägsna symptom? Följer med spänning framtida forskning som följer på detta.

————————————————–
En upptäckt av en ”felande länk” mellan hjärna och immunsystemet kan leda till en fullständig översyn av alla biologiböcker. Länken, kärl i det lymfatiska systemet som går genom bihålorna, var tidigare oidentifierade och troddes inte ens existera. Den stora betydelsen av upptäckten ligger i de potentiella effekter som detta fynd skulle kunna ha på både studier och behandling av neurologiska sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Multipel Skleros (MS).

De nyupptäckta ”kärl i centrala nervsystemets lymfsystem” följer ett stort blodkärl ner i bihålorna, ett område som traditionellt sett har varit svårt att få bilder av. Upptäckten orsakar uppståndelse i den medicinska världen eftersom forskarna tror att kärlen kan bidra till att förklara aktuella medicinska gåtor, som tex varför patienter med Alzheimers sjukdom har ansamlingar av stora proteinklumpar (plack) i hjärnan.

Den fascinerande upptäckten gjordes av forskare vid University of Virginia School of Medicine och en studie om upptäckten finns tillgänglig på online-tidskriften Nature. Upptäckten gjordes också möjlig tack vare det arbete som Antoine Louveau och forskarassistenten, Dr Jonathon Kipnis, gjort i labbet. Även Kipnis var i början skeptisk till äktheten av fyndet.

”Jag trodde verkligen inte att det fanns strukturer i kroppen som vi inte var medvetna om. Jag trodde kroppen var kartlagd”, sade han… ”Jag trodde att dessa upptäckter avslutades någonstans runt mitten av förra seklet. Men tydligen hade de inte det.”

Med hjälp av en nyutvecklad metod, klistrade arbetsteamet ihop hjärnhinnorna, de membran som täcker hjärnan, på en enda bild, så att de kunde observeras bättre. Först efter detta kunde de se hjärnans svårfångade lymfkärl.

”Det ligger så nära blodkärlet att du missar det”, sade Kipnis. ”Om du inte vet vad du är ute efter, missar du det.”

Vad innebär detta för vetenskapen

Teamet anser att den ”felande länken” mellan hjärnan och immunsystemet kan förklara varför vissa sjukdomar som Alzheimers kan orsaka att plack byggs upp i hjärnan. Kipnis anser att detta plack kan vara resultatet av att lymfkärlens hjärnhinnor inte effektivt hinner avlägsna plackuppbyggnaden innan den når hjärnan. Även om forskarna för närvarande inte är säkra på vad som orsakar celldöd och vävnadsförlust i hjärnan hos personer med Alzheimers så anses plackuppbyggnaden spela en stor roll.

Det är inte bara förekomsten av plack i hjärnan som forskarna hoppas att denna upptäckt kan belysa. Enligt Kipnis skulle denna upptäckt helt förändra hur vi uppfattar den neuro-immuna interaktionen.

”Vi tror att för varje neurologisk sjukdom som har en immun komponent i sig, kan dessa kärl spela en viktig roll”, säger Kipnis. ”Svårt att föreställa sig att det inte skulle vara så.”

Kärlen tycks också ändra utseende med åldern, vilket har lett forskarna att tro att de kan spela en roll i åldrandeprocessen.

Källa: Louveau A, Smirnov I, Keyes TJ, et al. Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels. Nature. 2015.

 

Pin It on Pinterest

Share This