Vad är Psykopedagogik?
Psykopedagogik handlar om att få kunskap om tex den funktionsnedsättning man själv eller någon i ens närhet har. Det handlar också om att öka sociala färdigheter, till exempel hur man bäst löser problem som hänger ihop med funktionsnedsättningen. Inom psykopedagogiken ses familjen som en resurs, som kan ha stor påverkan på patientens mående och fungerande.

Källa http://villduvetamer.nu/vad-ar-psykopedagogik/

När det gäller adhd bör dessa åtgärder särskilt sättas in:
• Föräldraträning
• Insatser direkt till barn och ungdom. Informationsträffar och enskilda samtal.
• Insatser i skola
• KBT för vuxna


Socialstyrelsen har en fantastisk sida för adhd på Kunskapsguiden. Se till att de som behöver veta mer om adhd i din omgivning får ta del av denna länk. Det är de senaste riktlinjerna – och där kan du få stöd när du eller någon annan behöver söka – just stöd.

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014

Enligt Socialstyrelsens ska behandling av personer med adhd gärna ha multimodal inriktning. Kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, kognitiva hjälpmedel och om det behövs även läkemedelsbehandling. Ladda ned broschyren här – från sid 49 finns kapitlet om stöd.

Pin It on Pinterest

Share This