Vård- och insatsprogrammen (VIP), lansering idag – 11 februari

En nationell arbetsgrupp med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet har arbetat fram Vård- och insatsprogrammet för adhd. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning.

Innehållet i vård- och insatsprogrammet bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

Några rubriker – läs mer på Nationella vård- och insatsprogrammet.

Adhd
1. Nivå och process
2. Om tillståndet
3. Tidiga tecken och tidig upptäckt
4. Förebyggande insatser
5. Kartläggning och utredning
6. Behandling och stöd
7. Kommunikation och delaktighet
8. Uppföljning på individnivå
9. Uppföljning på verksamhetsnivå
10. Lagar och regler

Pin It on Pinterest

Share This