Ja du har läst rätt och jag har inte stavat fel…

Det är ett nytt begrepp som innebär att man pratar om dubbeldiagnosen ADHD och AST (Autism).

AuDHD är alltså förkortningen för komorbid autism och ADHD.

Det innebär att en patient uppfyller diagnoskriterierna för både autismspektrumtillstånd och uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet samtidigt.

Dubbeldiagnos

Under många år (fram till 2013, när DSM-5 kom) var en dubbeldiagnos av ADHD och AST (Autism) inte tillåten enligt medicinska standarder.

ADHD = ca 10 %.

AST = ca 1-2%

50 – 70 % av personer med AST har också ADHD.

👉 om du har ADHD, har du högre sannolikhet att även få diagnosen AST, jämfört med någon som inte har ADHD.

👉 och om du har AST är det mer sannolikt att du får diagnosen ADHD än någon som inte har AST.

——————————————————-

Överlappning

alltså vilka gemensamma saker finns hos båda diagnoserna:

  • Impulsivitet
  • Inlärningsskillnader
  • Sociala svårigheter
  • Emotionell dysreglering
  • Atypiska rörelser (fibblande, stimulerande)
  • Exekutivfunktionsproblem (svårigheter att organisera, planera, multitasking)

Källa – Donefirst.com

En autistisk person är mer benägen att ha ADHD än någon som inte är autist.

En person med ADHD är mer benägen att vara autistisk än någon som inte har ADHD.

ADHD och autism delar vanliga symtom:

*ouppmärksamhet

*atypiska rörelser (vibrera, stimulera)

*sociala svårigheter

*skillnader i inlärningsstil

*sensorisk känslighet.

Källa – VeryWellMind.com

——————————————————-

Ny forskning

Ny forskning tyder på att 50-70% av autister också har ADHD
(Wang et al., 2017)

30-65% av ADHD-personer har betydande autistiska drag
(Sokolova et al., 2017).

Så om en individ identifieras som antingen autistisk eller med ADHD, finns det en stor sannolikhet att de är AuDHD.

Före 2013 och DSM-5 kunde en individ bara diagnostiseras med AST eller ADHD, så att inse att de ofta sammanfaller är en relativt ny utveckling och forskningen är följaktligen begränsad. Även om DSM-5-TR:s diagnostiska kriterier för autism och ADHD är distinkta, tyder rapporter om levda erfarenheter på att det kan finnas mer överlappning än vad DSM antyder. Men med tanke på att det sannolikt finns många ADHD-isar som är oidentifierade autister (och vice versa), är det också möjligt att överlappningen är mindre än vi tror …

Vissa studier tyder också på att de två diagnoserna kan dela liknande genetiska och neurobiologiska mekanismer. Forskning har också visat att båda störningarna kan innebära skillnader i hjärnans struktur och funktion, särskilt relaterade till social kommunikation och verkställande funktion.

——————————————————-

Vanligt

* Behöver rutiner men har svårt att upprätthålla rutiner

* Är utåtriktad och social men behöver mycket tid för att återhämta sig från umgänget

* Har djupa intressen men de är kortlivade (blir uttråkad och behöver gå vidare)

* Blir upphetsad av nya projekt och ta sig an mycket eftersom din ADHD-sida älskar utmaningar och nya saker, men kraschar sedan och blir överväldigad eftersom den autistiska sidan behöver vila och har nått sin fulla kapacitet.

Källa – neurodivergentcounselling.ca
——————————————————-

SOCIALT

Individer med AST och ADHD kan kämpa med vänskap. Ändå kan detta tillskrivas sociala kommunikationsbrister för dem med AST i motsats till impulsivitet för individer med ADHD.
——————————————————-

FOKUS

Individer med AST och ADHD kämpar med att fokusera på saker som de inte är intresserade av. För dem med AST kan det bero på ett intensivt fokus på något annat. För dem med ADHD kan problemet vara distraktion.

——————————————————-

MOTORIK

Individer med AST och ADHD har ofta en viss grad av motoriska brister som kan påverka koordination och finmotorik som handstil. För AST kan detta verka som repetitiva rörelser men för ADHD kan detta visa sig som rastlöshet.
——————————————————-

SINNENA

Personer med AST och ADHD har oftare sensoriska bearbetningsskillnader jämfört med andra med typisk utveckling. För individer med AST har de större skillnader i auditiv bearbetning än barn med ADHD eller som anses neurotypiska. För visuell bearbetning får barn med ADHD högre poäng än de med AST eller neurotypiska.

——————————————————-

”Överlappningen mellan ADHD och autism är komplicerad. Är mitt skrivbord alltid en enda röra på grund av min verkställande funktionskamp förknippad med autism eller adhd? Är anledningen till att min mailbox har olästa mails från 1967 på grund av ADHD eller autism? Är min impulsivitet, misslyckande med att stänga lådor, konstant rastlöshet, benägenhet att störa människor eller det faktum att jag alltid letar efter mina nycklar, telefon och kreditkort min autism eller ADHD?”

/Megan Anna Neff, klinisk psykolog och neurodivergent förespråkare, Portland, Ore

Källa – neurodivergentinsights.com

——————————————————-

P.S. Vi har tidigare uppmärksammat AuDHD på vårt instagram-konto och igenkänningen var oerhört stor.

Pin It on Pinterest

Share This