Är du auditiv, visuell eller kinestetisk när du behöver lära dig eller minnas något? Oftast behöver vi alla tre, men har ett område som vi är bättre på än de andra. Det är ofta det vi föredrar och väljer först.

Auditiv – så här kan det vara:

• Här är orden och språket viktigt och man lär sig genom att lyssna, tex genom att gå på föreläsningar och höra information.
• Att bli förhörd och själv också förhöra andra ökar inlärningen.
• Kommer ihåg människors namn lättare än deras ansikten.
• Dialogen, att både få lyssna och tala själv är väldigt viktig. Rösterna är också väldigt viktiga för tolkningen och förståelsen, man koncentrerar sig på förändringar i den andras röstläge.
• Med hjälp av sin röst visar man att man är arg, verbala utbrott är vanliga.
• Koncentration störs främst av oljud och oväsen, hörlurar eller öronproppar är god hjälp.

Visuell – så här kan det vara:

• Genom att observera och betrakta, tar man in information om vad som händer runt omkring.
• Att läsa själv och ofta snabbt, och skapa sig en bild av det man läst, då lär man sig som bäst
• Se på film och titta på bilder. Synen är mycket viktigt, därför fungerar mind-mapping bra vid inlärningssituationer.
• Kommer lätt ihåg bekanta ansikten men glömmer däremot personers namn.
• Ansiktsuttrycket kan vara avgörande när man försöker förstå en annan människa.
• Ordning och estetiska miljöer är viktigt eftersom man lätt blir distraherad av oordning och rörelser.
• Talar ofta komprimerat och tycker heller inte om att lyssna för länge.
• Ilskan sjuder invärtes men till det yttre kan det vara helt tyst.

Kinestetisk (taktil) – så här kan det vara:

• Den kinestetiska/taktila personen tänker ofta konkret och praktiskt och överväger sina ord, däremot tar kroppsspråket stort utrymme i den kinestetiska/taktila personens tal, han/hon använder en hel del gester och uttrycksfulla rörelser.
• Den kinestetiska/taktila personen lär sig bäst genom egna praktiska erfarenheter och genom att leva sig in i det man vill lära sig, också inlärning via projekt och rollspel passar för den kinestetiska/taktila personen.
• Det kan vara tungt för den kinestetiska/taktila att sitta stilla och man kan t.ex. känna att man behöver en penna att sitta och fingra på under föreläsningarna.
• Den kinestetiska/taktila personens koncentration kan också distraheras av andras rörelser.
• Den kinestetiska/taktila personen kommer bäst ihåg i vilket sammanhang den har träffat en annan människa och vad de gjort (till skillnad från den visuella som kommer ihåg en människas ansikte och den auditiva som minns personens namn).
• När den kinestetiska/taktila personen försöker förstå andra iakttar de människors kroppsspråk.
• När den kinestetiska/taktila personen blir arg reagerar den genom att rusa iväg

Källa: Ungdomar.se

Pin It on Pinterest

Share This