Hej lärare, här kommer några frågor som jag vill att du funderar över.
Jag förstår att det är tufft att vara lärare och ha hand om en hel klass där alla är olika och har olika förutsättningar av alla de slag.
Men du är så viktig, du är med och sätter prägel på barnen som kommer att påverka dem hela livet. Så påverka dem med så mycket empati som bara är möjligt, resten går att lösa framöver.

Jag har alltid sagt till lärarna kring mina barn: ”Jag struntar i om mina barn lär sig något i skolan, det viktigaste är att de mår bra. För jag vet att man inget kan lära om man mår dåligt.” De brukar höja på ett ögonbryn och en och annan tappar hakan, men efter en stund så förstår de vad jag menar – och då är vi överens.

Testa dig själv – har du en vardag som du trivs med så blir nog testet mysigt och i annat fall kanske en ögonöppnare.

Bocka framför varje påstående om det är ett JA.

___ Du säger varje elevs namn varje dag.
___ Du skrattar tillsammans med dina elever varje dag.
___ Du står alltid bakom dina elever och stöttar dem.
___ Du välkomnar alla elevers egna lösningar på sina problem.
___ Du lyssnar och lär av dina elever.
___ Du erbjuder stöd eller delegerar det vidare om du personligen inte kan.
___ Du är tillgänglig för dina elever.
___ Du ser till att alla får utveckla sin potential och kan växa i sin egen takt.
___ Du uppmuntrar och ger feedback så att lärandet blir kul.
___ Du stämmer av dina elevers resultat mot deras individuella mål.
___ Du frågar eleverna hur de mår och tar dig tid att lyssna på svaret.
___ Du för en dialog med eleverna om deras eget mående.
___ Du sätter gränser som alla elever kan förstå.
___ Du vet att du är en förebild och barnen gör som du gör, inte säger.

Listan kan förstås göras mycket längre, och rent individuellt kan det skilja mycket, såklart.

Om du svarar JA på de flesta så är det toppen.
De du svarar NEJ på bör du ta en funderare på hur du kan vända dem till ett JA.

Är det möjligt att vända dem till ett JA?
Vad måste till för att du ska kunna vända dem till något positivt?
Vilket stöd behöver du?

Om du behöver stöd när det gäller NPF så finns det massor av material i dag som man kan använda i skolan. Titta på Attentions sida» 
NPF – NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar, såsom ADHD, ADD, Asperger, Tourette, OCD osv.
Behöver du föreläsningar eller utbildning så testa MrsHypers Workshop-paket»

Med vänliga hyperhälsningar

MrsHyper
/Jessica Stigsdotter Axberg

Pin It on Pinterest

Share This