Regeringskansliets website skriver Christoffer Heimbrand, som är t.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm att regeringen lagt fram ett förslag i vårändringsbudgeten om att 27,5 miljoner ska gå till elever med NPF med syftet att förbättra utbildningen för barn och elever med NPF.

Detta förslag består av tre delar:

1.) inrätta/utveckla anpassade lärmiljöer med få elever och hög personaltäthet

2.) ekonomiskt stöd till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

3.) kompetensutveckling inom specialpedagogik.

MrsHyper hoppas nu att dessa pengar kommer att hjälpa barnen och bidra till en förändring.

/Malin Roca Ahlgren, skribent, författare och leg. lärare med specialpedagogisk kompetems

Pin It on Pinterest

Share This