Vad är trans, vad är trans inte? Vad betyder alla begrepp, som: könsidentitet, könsdysfori och könsinkongruens? Vart vänder man sig och vilka samband mellan NPF och trans finns egentligen?

Vad är trans?

*en förkortning av ordet transperson.

*ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för kön, könsidentitet och könsuttryck.

*att man inte känner sig som det kön man tilldelades vid födseln eller att man väljer att klä sig på ett sätt som bryter mot samhället förväntningar.

*det kommer från det latinska ordet transire som betyder ”överskrida” eller ”gå över” eller ”på andra sidan av”.

Vad är trans inte?

Ens sexualitet / sexuella läggning och har inget att göra med vem eller vilka du attraheras av eller hur ditt sexualliv ser ut.

Könsidentitet = Det kön man känner sig som. En känsla av att vara kvinna eller tjej, man eller kille, eller känslan av att inte tillhöra något kön alls – så kallad icke- binär könsidentitet.

Könsdysfori = Det är en känsla av ångest på grund av bristande överensstämmelse mellan deras könsidentitet och det kön som tilldelats dem vid födseln. Könsbejakande medicinska procedurer kan hjälpa till att lindra denna dysfori för vissa individer.

Könsinkongruens = Kroppen stämmer inte överens med könsidentiteten. Om könsinkongruensen innebär ett lidande för dig kallas det för könsdysfori. Könsinkongruens ska inte förväxlas med sexuell läggning.

Vart vänder man sig?

*skolsköterska/skolkurator

*vårdcentral/ungdomsmottagning

*BUP:s KID-team som gör utredningar och diagnostiserar och består av psykiatriker och psykolog.

Samband NPF och trans

”Tittar vi på psykologisk forskning finns det en överrepresentation av neuropsykiatriska diagnoser, främst autism, hos transpersoner. Personer med könsdysforidiagnos har en AST-diagnos i större utsträckning än genomsnittet. Könsdysforiutrednings-mottagningar är väl medvetna och vana att utreda om det rör sig om könsdysfori eller om det handlar om att känna sig annorlunda/inte passa in. Alla som söker sig till könsdysforiutredning screenas för olika tillstånd och vid behov utreds vidare. Personer som annars inte skulle ha fångats upp får alltså sin autismdiagnos här. Personer som befinner sig på spektrumet uppfattar inte alltid normer och förväntningar som rör kön på samma sätt som personer utan autism, och när man inte begränsas av normer blir det lättare att förstå vem man är.”

Källa: Boken: Trans – fakta

”Många personer som diagnostiseras med könsdysfori har även en hög förekomst av flera andra psykiatriska diagnoser. Vanligt är autism, depression och ångest.”

/Socialstyrelsen (2020)

”Personer som söker för könsdysfori har i mycket högre frekvens än andra autism/adhd”

/Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri och expert på autism.

I nästa inlägg kommer vi att dela med oss av en drös med tips på böcker, filmer, serier, media-inslag, poddavsnitt … för dig som vill veta mer.

P.S. Missa inte föreläsningen som streamas HÄR på YouTube den 20 november 12.15-12.50 – Kostnadsfritt!

Pin It on Pinterest

Share This