Svenska skolmyndigheter saknar en nationell frånvarostatistik då Skolverket inte samlar in denna information.Det innebär att det är osäkert hur allvarlig situationen är. De har alltså ingen koll hur det ser ut! 🥺 Men det har föräldranätverket Rätten till Utbildning.

En undersökning som genomförts av föräldranätverket visar att
• antalet elever med omfattande problematisk frånvaro har ökat från 8 415 till 17 465 på fyra år.
Undersökningen baseras på frånvarorapporter för 350 000 elever och visar även att antalet elever som befinner sig i riskzonen har ökat.

Föräldranätverket har därför krävt att det vidtas åtgärder för att vända den negativa trenden.
• Nätverket kräver att medel avsätts från det statliga likvärdighetsbidraget för att ge elever med stora stödbehov och problematisk skolfrånvaro tillräckligt stöd för att klara skolan.
• Nätverket föreslår att Skolverket upprättar ett nationellt register för skolfrånvaro.
Syftet med registret är att säkerställa att den problematiska trenden med skolfrånvaro bryts.

Genom att stötta föräldranätverket i alla deras sociala medier hjälper du även eleverna som behöver stöd för att komma tillbaka till skolan.
👉 Instagram – @rattentillutbildning
👉 Facebookgrupp 
👉 Webb Föräldranätverket Rätten till utbildning
👉 Länk till tv4 nyhetsmorgon (1 maj 2023)

/Jessica Stigsdotter Axberg
aka MrsHyper

Pin It on Pinterest

Share This