Skolan är och har länge varit en plats där många barn och unga mår dåligt psykiskt. Ta bara nedanstående punkter:

  • Varannan 15-åring i Sverige lider av återkommande psykiska besvär
  • Självmord är fortsatt den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15–24 år
  • Varannan person som är involverad i organiserad brottslighet har haft kontakt med psykiatrin
  • Varje år kostar psykisk ohälsa samhället 170 miljarder kronor
  • Psykisk ohälsa står för hälften av alla sjukskrivningar
  • Psykisk ohälsa ökar risken för både inlärningssvårigheter, osunda levnadsvanor och socialt utanförskap. På FHM kan man läsa om att lära sig om psykisk hälsa gör att man mår bättre och har lättare att klara skolan.

I grannländerna samt några andra länder finns psykisk hälsa redan på schemat och WHO menar att undervisning i psykisk hälsa är deras främsta rekommendation i Sverige nu. Skolinspektionenmenar också att det är för mycket fokus på fysisk hälsa i LGR22, i de ämnena (biologi samt idrott och hälsa) som tar upp hälsa, och vill därför se faktakunskaper för att skapa hälsofrämjande vanor, förebygga ohälsa och bryta stigma.

Så, skolministern, även vi på MrsHyper ställer oss bakom, liksom alla dessa gör, att det behövs ett nytt ämne i schemat i skolan idag som heter Psykisk hälsa eller liknande, med tydliga riktlinjer där resurserna inte uteblir (som de så många gånger gör i skolan) för att kunna genomföra det.

HÄR kan man läsa mer om kampanjen och även skriva på.

/Malin Roca Ahlgren, skribent, författare och leg. Lärare med specialpedagogisk kompetens

Pin It on Pinterest

Share This