Kanske kan du hitta svar på några av dina frågor i vår Skolguide.

FAQ för vårdnadshavare – några exempel 
• Hur kan man få barnen att klara av ”självklarheter”?
• Vad kan man be skolan om när ens barn inte når målen?
• Vad är skillnaden på anpassningar och stöd?
Läs mer här »

FAQ för skolan – några exempel 
• Vilka strategier kan jag lära mina elever för att underlätta för deras svårigheter med de exekutiva funktionerna?
• Vad är LAB och hur kan det hjälpa mig som lärare?
Läs mer här »

FAQ skollagen – några exempel 
• Vad står i skollagen?
• Vilka rättigheter och skyldigheter har elever?
• Vilka krav ställs på skolan?
• Vilka skolmyndigheter finns det?
Lär mer här »

Letar du efter en skola som passar dig eller någon du känner?
Läs mer här »

Pin It on Pinterest

Share This