Unga som undviker skolan vill inte bli kallade för ”hemmasittare”. De vill hellre bli kallade för ”elev fast på avstånd”. Men inom forskning och i skoldebatten bör vi använda ”elever med långvarig frånvaro” eller ”problematisk skolfrånvaro.”

Forskaren Tobias Forsell har skrivit en doktorsavhandling i ämnet. Finns här. I den tar han upp att ”problematisk skolfrånvaro” är ett paraplybegrepp för skolk, skolvägran eller olovlig frånvaro och vem som egentligen ska ta ansvar: vårdnadshavarna, skolan eller samhället, även om det är skolan som bär det formella ansvaret att utreda frånvaron. Dock viktigt att alla får komma till tals. Orsakerna kan vara många men det mest förekommande är att elevens förmågor inte synkar med skolans krav eller att eleven känner sig annorlunda och utanför. Det behöver nödvändigtvis inte röra sig om kunskap eller intelligens utan om miljö eller inlärningsmetoder. I dessa fall är det vanligt att eleven drar sig undan och får ett undvikandebeteende för att skydda sig själv mot stressen det innebär för den.

Vidare menar Forsell att elever med NPF är överrepresenterade men att en diagnos inte heller därför ska ses som en automatisk orsak till frånvaron. För att dessa elever ska lyckas är lärmiljön avgörande. Både den pedagogiska, den fysiska och den sociala. I hans forskning har han fått höra elevers uttalanden om skolan:

”Skolan är körd!” ”Jag kommer inte att klara det!” ”Vi vill inte bli kallade för hemmasittare!”

Forsell menar att det är viktigt för dessa elever att det finns en vuxen på skolan som frågar hur de mår.

__

Elever som inte kommer iväg till skolan har blivit fler och yngre de senaste 10 åren, likaså de psykiska besvären hos unga. Här finns den senaste statistiken (2019) som Skolverket gjort. 160 000 grundskole-elever hade frånvaro på mer än 15%. Och det är en underskattning, menar Skolverket.

Vill du läsa mer? Här finns en internationell forskningsrapport om att ”gränsen” går vid 10% för att det ska uppmärksammas som oroväckande.

/MALIN ROCA AHLGREN, skribent och författare, leg. lärare med spec. ped. kompetens.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This