Men hur? Vad har de som styr för planer för våra fina unika fantastiska ungar så att färre hamnar utanför skolsystemet? Nedan räknar vi upp några saker som är på gång:

Stöd från SYV

Förlängd undervisning

Distansundervisning

Fler betyg

Regeringen har planer på hur de ska få fler unga att inte hamna utanför skolsystemet. Utredningar har gjorts och Ekström pratar bland annat om undervisningsgrupper, gäng och elevhälsa. I utredningen ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning” gjord av regeringens särskilda utredare Katrin Stjernfeldt Jammeh, framgår bland annat följande förslag på åtgärder:

  • tydligare definition av yrkespaket på introduktionsprogrammen
  • studie- och yrkesvägledning (SYV) för elever som riskerar att lämna sin gymnasieutbildning, på individ-, grupp- och skolenhetsnivå samt ske i samverkan med lärare och övrig personal
  • förlängd undervisning som utgör särskilt stöd

Dessutom anser utredaren att distansundervisning kan nå fler ungdomar, vilket många insåg under pandemin.

”Skolverket bör möjliggöra för mer flexibla lösningar: förutsättningar att bedriva distansundervisning som särskilt stöd bör ses över i syfte att utöka tillgången”
/Katrin Stjernfeldt Jammeh

Åtgärderna ska syfta till att förbättra ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare, så att unga som hamnar utanför skolsystemet inte söker sig till kriminalitet.

”Att utbildning är helt avgörande för att vi ska kunna knäcka segregationen och mota gängkriminaliteten, det är helt uppenbart … Det är inte acceptabelt att skolor snålar på elevhälsan för att spara pengar eller ta ut vinst … Det behöver finnas stödinsatser både i klassen och i mindre undervisningsgrupp”
/Anna Ekström, utbildningsminister

Införande av ett nytt betyg

Regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin har lagt fram förslag om ett nytt betygssystem gällande gymnasiet där han föreslår att kursbetygen slopas till förmån för ämnesbetyg med start höstterminen 2024. Ett annat förslag är kompensatorisk betygsättning för att bidra till att betygen ska spegla kunskaper och dessutom minska stressen för både lärare och elever, eftersom alla kunskapskrav inte behöver vara helt uppfyllda, utan läraren sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Ett F kan i dag betyda att en elev ligger väldigt nära godkänt E eller väldigt långt ifrån. Att istället införa Fx innebär mer tydlighet på hur långt en elev kan ha kvar till att nå ett E.

”Som det ser ut idag finns det elever med diagnoser, som har underkända betyg där det kan ta flera år att uppnå ett godkänt betyg. De eleverna har svårt att se sin progression och riskerar att ge upp”
/Jörgen Tholin, docent i pedagogik

LR är inte lika övertygade om att lösningen skulle vara ett införande av Fx, men vill se ett system som är mer adekvat än det nuvarande:

”Det nuvarande betygssystemet leder till stress och utslagning för eleverna och en pressad arbetsmiljö för lärarna, men jag ser hellre ett relativt betygssystem istället.”
/Åsa Fahlén, LR-ordförande

Fältkonsulenter, sociala team, polisanmälningar och pliktskolor

Förutom en del utredningar kring skolsystemet vill vi också uppmärksamma att det var partiledardebatt i helgen och skolan var ett av de 4 ämnen som debatterades. Det framgick bland annat att 6 av 10 elever inte känner arbetsro, att det måste finnas fler undervisningsgrupper och fler speciallärare. Det fanns också en önskan om att införa fältkonsulenter samt att ha sociala team i skolorna. Beroende på vem som får bestämma efter valet finns olika önskningar gällande skolan.

Några utvalda citat:

”Vi behöver skapa mer lugn och ro i klassrummet.
/Magdalena Andersson (S)

”Lärarens kringfunktioner är viktiga. Fler särskilda undervisningsgrupper och speciallärare behövs. Även sociala team med fokus på elever som stör undervisningen”
/Johan Pehrson (L)

”Vi behöver fältkonsulenter som ska hämta hemmasittare hemma och ta dem till skolan”
/Ebba Busch (KD)

”Det behövs personal som fångar upp de stökiga elever som går ut ur klassrummet. Läraren kan inte ha alla de rollerna”
/Nooshi Dadgostar (V)

”Vi vill införa att man får polisanmäla elever som hotar lärare”
/Ulf Kristersson (M)

”Vi vill inte ha en skola som kan välja bort elever som kräver mycket resurser”
/Per Bolund (MP)

”Vi vill ha fler vuxna i klassrummet och ge mer stöd till lärarna”
/Annie Lööf (C )

”Inför pliktskola för elever som begår allvarliga övergrepp i skolmiljöer”
/Jimmy Åkesson (SD)

Vi fortsätter att uppmärksamma förändringar gällande skolan, NPF och det som ni önskar att vi ska ta upp för att hjälpa till i kampen för våra barns rättigheter.

/Malin Roca Ahlgren
Skribent, författare, leg. lärare med spec.ped. kompetens
malin@mrshyper.se

 

Pin It on Pinterest

Share This