Jag har föreläst om Flickor med ADHD under våren och det är förtvivlande berättelser jag hör av föräldrar och anhöriga.
En familj håller på att fullkomligt gå sönder av att inte få rätt stöd och hjälp, de får inte ens utredning, fast hon ”checkar in” på alla kriterier.
En familj har precis fått hjälp, men inte förrän ätstörningarna blivit livshotande.
En familj har tvingats byta kommun för att få rätt stöd.
Flera föräldrar som har flickor med ADHD som inte får rätt stöd i skolan, fast föräldrarna själva är lärare.
Alla historier handlar om förtvivlan,  ångest, depression och självskadebeteende. Allt på grund av att skolan vägrar skicka flickorna vidare till BUP.  Och flera föräldrar som efter att ha lyssnat på mig sagt ”Nu har jag fått energi till att ta det här ett varv till . Tack!”

Till dess att ni får rätt stöd – det finns saker man kan göra.

Jag rekommenderar boken Flickor har ADHD – där finns det massor av tips och tex sist i boken (sid 271) ligger en självskanning:
Prata igenom hela listan med din dotter.  Jag kan tyvärr inte lägga ut den här, men den får kopieras för personligt bruk, så kan du inte köpa boken kan du låna den på biblioteket och ta en kopia.
När jag ställde de 50 frågor, som listan innehåller, till min dotter så svarade hon ”stämmer in väldigt mycket” på 43 frågor, och de andra sju frågorna var mycket beroende på relationer till lärare i skolan som har blivit lyckade. Men det var ett bra verktyg så att vi kunde börja prata om det. Jag fick dessutom reda på mycket mer som jag inte ens tänkt på att fråga.

Och i skolan:

Länk till ”Min bästa dag” i skolan»

• Minska antalet papper som ska hem – maila.
• Har du långsam bearbetningshastighet – minska antalet problem- och frågeställningar. Ta en i taget.
• Använd inspelningsprogram, tex Dragon Dictation för att kunna diktera tal till text.
• Alla ”misslyckade” prov bör få göras om i en lugn miljö. Hur behöver hon ha proven? Muntligt eller i eget rum? annat? Utökad tid?
• Strunta i om skrift ser slarvig ut, uppmuntra att eleven skrev. Eller byt ut papper och penna till dator.
• Förändra så lite som mycket i klassrummet, och i lektionsupplägg, skapa fasta rutiner.
• Dubbla läromedel, en uppsättning hemma och en i skolan.

 

Olika studier visar att flickor upplever större kamratsvårigheter än pojkar med ADHD. Här är några:

• Flickor med ADHD har låg status bland kamrater. (Francien M. Kok,* Yvonne Groen, Anselm B. M. Fuermaier, and Oliver Tucha 2016)
• Ju äldre flickan med ADHD är desto mindre populär är hon bland sina kamrater (Brown 1991)
• Social utstötning av flickor med ADHD börjar redan i förskolan (Berry 1985)
• Blyga tillbakadragna flickor blir mer förbisedda och nonchalerade än de mer hyperaktiva och impulsiva flickorna. (Wheeler & Carlson 1994)
• Flickor med ADHD är mer verbalt aggressiva än flickor utan ADHD.  (Hinshaw 2002)

 

Länkar som stöder allt ni föräldrar, anhöriga och lärare tänker; tjejer får inte utredning och stöd i samma utsträckning som pojkar:
Sverigesradio.se – Stort mörkertal för flickor med adhd»
Specialpedagogik.se – Skolan och vården missar flickor med ADHD»
svt.se – Flickor med autism upptäcks för sent »
Specialnest.se – Flickan man inte ser»
Svenny Kopp – Del 1 – Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism»
Svenny Kopp – Del 2 – Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism»
resume.se – Klassrumsstolen som synliggör flickor med ADHD»
Skolvarldens.se – Flickor med adhd får sämre stöd»

/Lycka till underbara kämpande ADHD-förälder

katniss

 

Pin It on Pinterest

Share This