Svårigheterna med att upptäcka ADHD hos flickor

Svårigheterna med att upptäcka ADHD hos flickor

Om en flicka med adhd inte beter sig som en pojke med adhd brukar det bli svårare att få hjälp. Oftast ser inte skolan problemen för det ser annorlunda ut på de flesta flickor. De tre största problemen med att upptäcka adhd hos flickor (som inte beter sig som killar...