Det anser Emma Leifler, apropå dettaTV-inslag.

Emma Leifler är leg. lärare i SV och SO, doktorand i specialpedagogik och forskare på elever med NPF. I denna debattartikel om inkludering säger hon:

”Vi kan inte ha fler barn som göms undan på vindar” uttrycker hon att politikerna pekar ut elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ett problem. Hon tycker att de istället borde fokusera på att ge dem det stöd de förtjänar. Och för att göra det, måste man ta reda på varför de stör och därefter minimera orsaker till att de stör. Hon anser att inkluderingen i Sverige inte fungerar pga systemfel.

 

Emmas 5 lösningar

1) minska klass-storlek

2) införa två-lärarskap

3) ökad samverkan mellan fler professioner

4) stärkt kompetens

5) ökad flexibilitet inom inkluderande skolformer.

 

Praktisk inkludering – vad är det?

*att eleverna är där fysiskt, socialt och didaktiskt (pedagogiskt)

*om hur du gör rent praktiskt: metoder, strategier och stödstrukturer

 

Emmas 5 tips till lärare

1) Vikten av relationer

3) Anpassade uppgifter och aktiviteter

4) Kollegial lärareffektivitet och vikten av samverkan

5) Börja i det lilla

 

Med anledning av denna ovannämnda debattartikel har en annan lärare med mycket erfarenhet svarat Emma:

Svensson välkomnar både fortbildning i NPF och mer forskning, men hon anser att inkluderingshysterin har gått för långt.

Läraren Helén Svensson, som arbetat många år i SU-grupp, svarar i sin debattartikel i GP att Inkludering av elever till varje pris gynnar ingen med argumenten att eleverna i SU-grupper på cirka fem elever har fått en kvalificerad undervisning och adekvat hjälp av lärare, elevassistenter och specialpedagoger, samt att dessa SU har varit räddningen för att överhuvudtaget få en fungerande skolgång för många barn.

Vi/Ni som har/haft skolbarn med NPF – vilka erfarenheter har ni? Dela gärna med er.

Emma Leiflers bok ”Praktisk inkludering” (2022) handlar om att praktisk inkludering utgår från inkludering och kombinerar det med specialpedagogik och kunskap om vad olika elever behöver för att ges bättre förutsättningar för lärande. Boken innehåller också det nya examensmålet för lärarutbildning gällande mer kunskap om olika neuropsykiatriska diagnoser, hur lärmiljön behöver förberedas samt konkret vägledning kring hur undervisningen kan anpassas.

Hon har även gett ut boken ”Lärarprofession – från VFU till eget klassrum” (2021)

 

På vår skolguide finns det mesta du behöver veta. Saknar du något – hör av dig. Tack!

 

Pin It on Pinterest

Share This