I tidigare inlägg berättade vi att det sker lagändringar gällande skolan. Idag tar vi upp att det tagits nya beslut i riksdagen, att det blir en lagändring om resursskolorna samt att nya forskningar på elever med NPF i samband med problematisk skolfrånvaro och om inkludering har gjorts.

Trygga relationer, empowerment och små grupper

Inkludering till varje pris kan leda många gånger till att eleven exkluderar sig själv och hamnar i problematisk skolfrånvaro. I denna forskning framgår vad som hjälpt elever att komma tillbaka.

”Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade när det gäller problematisk skolfrånvaro. Om man ska få rätsida på problematiken måste man rikta sökljuset mot strukturerna i skolan”

/Ingela Åhslund, adjunkt, speciallärare och forskare på problematisk skolfrånvaro och författare till studien, Mittuniversitet, Sundsvall

 

Apropå inkludering och hur den påverkar unga med NPF har även denna studie gjorts. Den innehåller följande forskningsfrågor:

*Hur kan vi förstå inkluderande undervisning för elever med NPF i skolmiljön från olika perspektiv?

*Hur fungerar inkluderande undervisning i praktiken för elever med NPF och vilka nyckelfaktorer ser vi för utvecklandet av mer fördelaktig inkludering?

*Kan träning av sociala färdigheter öka skolpersonalens inkluderingskompetens och elevers egna möjligheter till en framgångsrik skolgång?

 

”För att kunna mäta inkludering i praktiken, behöver vi inkludera de personer som berörs mest för att öka trovärdigheten i det vi mäter.”

/Emma Leifler, forskare på Karolinska Institutet och författare till studien

 

Lagändring gällande resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

Regeringen och skolministern har HÄR presenterat lagändringen gällande elever i behov av särskilt stöd.

”Kommunen ska besluta om placering efter ansökan av elevens vårdnadshavare eller, under vissa förutsättningar, av elevens rektor. Vid behov av urval ska elever som har störst behov prioriteras … Syftet är att systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt och rättvist så att barn och elever får det stöd de behöver.”

Lunaskolorna är exempel på resursskolor och dess styrelse uttrycker sig på följande vis:

”För att vi ska kunna säkerställa skolmiljö som eleverna har rätt till, krävs justeringar som att få till en hållbar finansiering”

/Niklas Ahlström, Utvecklingspedagogik

 

Skolministern i intervju

”Elever med npf skall finnas i alla klasser och skolan ska vara till för alla elever. Men för vissa kan en resursskola vara räddningen, tack vare specialpedagogisk kompetens och ett mindre sammanhang”

/Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Lyssna på skolministern HÄR

Lagändringarna tillämpas 2023.

 

Slutligen vill vi uppmärksamma ett nytt beslut i riksdagen!

”Särskolan” tas bort

Idén från Leo Lust om att ta bort benämningen särskola röstades igenom i förrgår i riksdagen. Namnändring till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola börjar även de att gälla 2023.

I och med denna förändring tas benämningen träningsskola även bort, då skolformen är en del av den anpassade grundskolan och innebär en särskild inriktning inom grundsärskolan, för elever som inte kan tillgodogöra sig hela utbildningen.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This